Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji usług zgodnie z zasadami korzystania z plików w naszej Polityce prywatności. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies we własnej przeglądarce.

Hot Deals

Warunki udzielenia 5-cio letniej gwarancji

Udzielamy 5-cio letniej gwarancji producenta dla klientów indywidualnych od daty zakupu na uszkodzenie lub deformację ramy, kierownicy oraz widelca pojazdu PUKY, spowodowanych wadami produkcyjnymi lub wadami materiału. Gwarancja nie obejmuje konsumentów komercyjnych, takich jak przedszkola, szkoły i ośrodki opieki dziennej.

Gwarancja jest ważna na całym świecie i dla wszystkich pojazdów PUKY.

Gwarancja obejmuje nieodpłatną dostawę odpowiedniej ramy, widelca lub kierownicy. Koszty montażu i demontażu tych części nie są objęte gwarancją. Uznanie gwarancji jest zależne jedynie od decyzji PUKY. PUKY zastrzega sobie prawo do wymiany części w kolorze odmiennym od reklamowanej kolorystyki. Powyższa reklamacja nie przedłuża gwarancji. PUKY jest właścicielem wymienionych części.

Gwarancja jest zbywalna i nie jest przywiązana do osobisty, ale jest związana z produktem. W celu uruchomienia gwarancji prywatny konsument zobowiązany jest do dokonania rejestracji produktu w ciągu 4 tygodni od daty zakupu (www.puky.pl). Po zarejestrowaniu, prywatny konsument otrzyma numer gwarancyjny na skrzynkę e-mail. W przypadku odsprzedaży pojazdu PUKY, nowy prywatny konsument musi zarejestrować się ponownie, podając oryginalny numer gwarancyjny i oryginalny paragon na www.puky.pl w celu utrzymania aktywności gwarancji na pozostały okres.

W okresie gwarancyjnym, prywatny konsument może dochodzić swego roszczenia przedstawiając numer gwarancyjny, jak również kopię swojego dowodu zakupu do sprzedawcy PUKY (patrz dowód zakupu). W przypadku, gdy nie jest to możliwe dla prywatnych konsumentów (tj zmiana miejsca zamieszkania, zmiana profilu działalności sprzedawcy itd.) roszczenie może być przesłane bezpośrednio do PUKY. Koszty wysyłki wynikające z przekazania reklamowanego produktu PUKY ponosi konsument.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, takich jak brak dbałości (brak pielęgnacji, konserwacji i utrzymania), upadek, przeciążenie, zmiany ramy, widelca lub przebudowa i rozbudowa dodatkowych komponentów. Gwarancja nie obejmuje bezpośrednich lub pośrednich szkód powstałych ze względu na uszkodzenia części objętych wydłużoną gwarancją.

Wszystkie prawa konsumenta pozostają niezmienione. Gwarancja jest udzielana dodatkowo do praw konsumenckich gwarantujących dostarczenie produktu wolnego od wad i w żadnym stopniu nie ogranicza praw ustawowych.

Od kiedy zaczyna biec 5-letni okres gwarancji?
Gwarancja zaczyna się od dnia zakupu (podstawą jest paragon).

Czy gwarancja wygaśnie gdy rowerek będzie sprzedany?
Nie, gwarancja obejmuje produkt - i nie jest związana tylko z pierwszym Klientem. Po aktywacji gwarancji, która musi nastąpić w ciągu pierwszych 4 tygodni od daty zakupu, kupujący otrzyma numer gwarancji na skrzynkę e-mail. Ten numer gwarancji - wraz z dowodem sprzedaży - może przejść na następnego użytkownika. W celu utrzymania gwarancji następny nabywca musi przerejestrować gwarancję na siebie.

Jakie części obejmuje gwarancja?
Gwarancja odnosi się do napraw lub zastąpienia wadliwej ramy, widelca lub kierownicy. Gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny oraz wymiany elementów mocujących.

Jakie uszkodzenia nie są objęte gwarancją?
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, wynikających z normalnego użytkowania, wad, niesprawności lub awarii, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego użytkowania, braku dbałości, niewłaściwego montażu, niewłaściwej obsługi lub stosowania nie oryginalnych części lub części OEM.