Hot Deals

Jesteśmy pewni sprzedawanych przez nas towarów i gwarantujemy możliwość zwrotu w terminie 30 dni od momentu zakupu.Jak dokonać zwrotu? To proste!

1. Poinformuj nas o chęci zwrotu zakupionego przez Ciebie towaru na adres e-mail: sklep@todler.pl

Możesz, ale nie musisz, podać przyczynę zwrotu.

2. Wypełnij formularz zwrotu i spakuj go wraz ze zwracanym produktem w jedną paczkę.

Przykładowy formularz zwrotu możesz pobrać TUTAJ.

3. Spakuj zwracany towar (zabezpiecz go dobrze na czas wysyłki), formularz zwrotu oraz dowód zakupu w jedną paczkę i prześlij ją na nasz adres:

Todler.pl - Zwroty

ul. Białostocka 50,

16-010 Wasilków

Na wysyłkę masz 14 dni od momentu poinformowania nas o zwrocie.

4. Zwrócimy Ci środki jak tylko otrzymamy towar (ustawowo mamy na to 14 dni, ale staramy się to robić natychmiast).

Trochę informacji prawnych dotyczących korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wyznaczonego czasu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@todler.pl;

Podajemy przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania tu: FORMULARZ. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca ma obowiązek dokonania zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności z jakiego Państwo skorzystali, chyba że wyrazili Państwo zgodę się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dodatkowymi. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Mają Państwo obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiono od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Zwroty produktów prosimy wysyłać na adres: ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków.

W przypadku zmniejszenia wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu ponoszą Państwo odpowiedzialność za stan zwracanego produktu. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Państwa od umowy są ponoszone przez konsumenta i jest to Państwa obowiązek.

Jeżeli wybrali Państwo sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Państwo dodatkowych kosztów. W tym przypadku Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.